Opnåelse af guddommelig viden

Bismillah IrRahmaan IrRahim

Opnåelse af kendskab til ens Deen(tro) er afgørende. Islamisk Viden er idag nået langt, mens der beklageligvis er mange blandt os, der ikke er klar over, hvad Islamisk Viden er, hvad dens mål er, hvordan man kan opnå det, og hvordan man kan nyde godt af det.

Søgen på vejen af Allah SWT vil bevæge sig fremad med mod og entusiasme. Man skal stræbe efter at opnå viden, den viden, som vil vise en den rette vej. Al den viden, som mennesker opnår kommer fra nogen af de tre kilder: fem sanser, intellekt og den Guddommelige åbenbaring. Quran og Hadith er kilder til af Guddommelig Viden. Den, der vil ignorere den endelige kilde helt – vil ikke kun blive hængende på et lavere niveau, men han/hun vil være den tabende for evigt. En der Søger Sandheden skal være meget omsorgsfuld og entusiastisk i at opnå Guddommelige Viden. Der skal være en meget Ren Hensigt, dvs. en oprigtig Søgen. Den enkelte skal søge Hjælp og support af Allah SWT også. Samtidig med at gøre en indsats, er der visse betingelser.

Vores alvor anmodning for alle muslimer er, gå ikke glip af den Guddommelige smag – nå Kendskab til Quran og Hadith, som vil pryde dit liv af verden og livet herefter med stor Skønhed og Brilliant Succes! Det vil være et spørgsmål af stor afsavn, hvis en muslim ikke kan få fem til ti minutter til at læse en Tafseer (kommentar/forklaring) fra et Vers fra Quranen eller Hadith!

Det er ren Kendskab til Deen(tro), som vil hjælpe os med at opbygge et liv i Taqwa og tjene tilfredsstillelsen af Allah SWT. Huske… En troende, som afholder sig fra at synde vil finde Kendskab til Deen som Guddommelig Lys(Noor). Af Allah SWT’s Nåde, vil sådan viden være retningsgivende for de troende på den lige vej. En sådan tjener for Allah SWT vil også være mulighed(en vejviser) for andres Hidayat. I dag er vores synder så tunge, at de er en forhindring på vejen til succes for at opnå positivt viden.

Mange mennesker i dag studerer i Madrasah(Islam-skole), skal du gå til Tableeg(missionæring) eller gå til en Khanqah(Islamisk Universitet) for erhvervelse af Ren Viden og vejledning. Alle disse metoder er gode og meget effektive til at opnå viden ingen tvivl. Men det vigtigste er – handle på den viden, der kræves. Hvis vi ikke anvender vores viden i alle livets aspekter, og hvis vi følger vores egen strategi og intellekt hvor shariah har ordineret visse regler i ét ord, vil vi ikke kunne praktisere islam i livet, men blot prale af at have opnået “Viden”… Hvor ærgerligt!

Øve på Sunnah(Hadith) på alle samfundslag er vigtigt. 24 timer – døgnet rundt, for at en muslim skal være »al Lydighed mod Allah SWT.

Det er oprigtighed, Ydmyghed, lydighed og standhaftighed på vejen af Allah SWT, som fører en tilhænger til stor succes. Alle bliver simple for den ansatte, fordi Allah SWT’s Hjælp er Lovet på denne vej.

Må Allah SWT give os Tawfeeq, Ameen.

Skrevet af Web-α33