Mirakel fra Koranen

Bismillah IrRahaan IrRahiim

Behandling af Grå Stær(Cataract) fra Koranen(Al-Quran)’

Et af de schweiziske medicinal-firmaer er begyndt at producere et nyt lægemiddel, som bliver kaldt ”Medicin fra Koranen”, som behandler og healer Grå Stær(i øjnene) uden kirurgisk indgreb(operation). Avisen ”Ar-Raya” i Qatar skriver: ”..dette lægemiddel, som blev udviklet af en egyptisk læge, Abdul Basit Muhammad, af bestanddele af menneskeligt sved, har en effektivitet på 99 % og har absolut ingen bivirkninger, blev godkendt i Europa og USA. Et schweizisk firma producerer dette nye lægemiddel i flydende form og som øjendråber.

Kilden til inspirationen kommer fra et kapitel i Koranen, surah Yusuf. Dr. Abdul Basit Muhammad bekendtgjorde, at han fik sin inspiration fra surah Yusuf og sagde: ”En morgen, da jeg reciterede(læste) surah Yusuf, blev jeg opmærksom på vers(ayah) nr. 84 og de efterfølgende vers:

”Gå med min skjorte og dæk min fars ansigt med den, så vil han se klart, og tag hele din familie med til mig”(Quran 12:93).

Det bliver berettet, at Yakub(Jakob), som sørgede over sin søn Yusuf(Josef), og var meget ked af det, fik det hvide(grå) i øjnene(Grå Stær), og senere da folk dækkede hans ansigt med skjorten fra hans søn Yusuf, fik han synet tilbage, og han så klart efter det. Jeg begyndte og reflektere, hvad der kunne være i Yusufs skjorte? Jeg konkluderede, at det ikke kunne være andet end sved. Jeg fokuserede og forskede derfor over sved og dets konsistens, og jeg fortsatte forskningen og begyndte forsøg på kaniner. Resultatet blev positivt. Senere prøvede jeg denne behandling på 250 forskellige patienter, som fik dråber 2 gange om dagen i 2 uger. Da denne behandling lykkedes helt op til 99 %, sagde jeg til mig selv: ”Dette er et mirakel fra Koranen”.

Dr. Abdul Basit Muhammad præsenterede resultatet af sin forskning til relevante institutioner i Europa og USA, med fokus på nye opdagelser, der skal følges op på. Efter tests og forskningen endte succesfuldt, underskrev han en kontrakt med et schweizisk firma og produktion af denne medicin på den betingelse, at pakningen indeholder titlen ”Medicin fra Koranen”. Firmaet accepterede denne betingelse og begyndte at producere dette nye lægemiddel. (Kilde: Ar-Raya, Qatar).

Allah(swt) siger i Koranen:

”Vi sendte denne Quran, som er healing(helbredelse) og velsignelse til dem som er troende”(Quran 17: 83).

Beskyttelse mod blindhed:

Reciter(læs) følgende 3 gange morgen og aften:

”Subhanallahil-azeemi wa bihamdihi wala hauwla wala quwwata illa billah”

Betyder: Allah er Ren og Mægtig, al lovprisning er kun til Ham. Der er ingen magt som redder fra synder eller giver styrke til at udføre godt andet end med Allahs hjælp.

Forstærke synet(fra Koranen):

Reciter(læs) følgende vers, 3 gange efter hver salah(bøn), for at forstærke og forbedre sit syn:

”Laqad kunta fie ghaflatin men haadha fakashafna anka ghidaa´ka fabasaruaka alyauma hadeed”(Quran 50:22 ) 

Betyder: ”Du var på uagtsom omkring dette, nu har Vi(swt) fjernet sløret, og skarpt er dit syn denne dag!”

Oversat fra kilde: http://www.islamicvoice.com/january.2002/opinion.htm