Kvindens ligestilling

Det er efterhånden ved at blive mere og mere kendt, at Islam bragte kvindernes ligestilling med sig, i en tid hvor kvinderne knap nok blev anset for at have en sjæl.

På trods af den falske propaganda, som har oversvømmet verden gennem tiderne med det eneste formål at skade Islam, så begynder mange nu at få øjnene op for den virkelige sandhed.

Og vi behøver da også bare at se tilbage på Profetens(saw) sædvane, så har vi beviserne, som går imod alle onde tunger.

Han(saw) gjorde nemlig meget for at hæve kvindernes status i det gamle Arabien.

Han(saw) fortalte hans tilhængere, at paradiset ligger for fødderne af mødrene, og Han(saw) opfordrede kvinderne til at deltage i samfundsanliggender. Han(saw) lyttede til råd og ideer fra kvinder, og behandlede dem som ligestillede.

Profeten(saw) tog også vidnesbyrd om loyalitet fra kvinderne, efter at Han(saw) havde fået det fra deres mænd, for at vise at kvinder ikke bare var mandens vedhæng, og for at vise, at de også har ret til deres egen mening.

Mænd og kvinder er ifølge Islam lige, og har alligevel forskelligheder i deres natur, hvilket da også tages hensyn til i lovgivningen.

Deres rettigheder og pligter kan være forskellige, så de er nøjagtig tilpasset deres natur, men i det store og hele er der ingen forskel, og Profeten(saw) opmuntrede da også kvinderne til at tage del i samfundet, og mange kvinder kom for at rådføre sig hos Ham(saw).

At der i ægteskabet bør findes gensidig hjælpsomhed, har vi også flere beviser på: Da Aisha(ra) blev spurgt om, hvad Profeten(saw) gjorde hjemme, svarede hun:” Han hjalp sine hustruer.” Han hævede aldrig stemmen overfor en eneste af hans hustruer, og der er nedfældet lige så mange tilfælde, hvor Profeten(saw) gør noget for sine hustruer, som der er, hvor de gør noget for ham.

Han sagde til muslimerne: “Alle mennesker er lige. De er lige, så lige som tænderne i en kam. Ingen araber fortjener mere end en ikke-araber, ingen hvid mand fortjener mere end en sort, og ingen mand fortjener mere end en kvinde. Kun de som frygter Allah, fortjener en begunstigelse hos Allah.”

-Bukhari(uddrag fra Profetens(saw) sidste fredagskhutba(tale)).

Her har jeg så valgt en sura fra Al-Quran som jeg mener, understøtter teksten meget flot.

“Sandelig, muslimerne – både mænd og kvinder – og de troende mænd og de troende kvinder og de lydige mænd og de lydige kvinder og de sanddru mænd og de sanddru kvinder og de udholdende mænd og de udholdende kvinder og de ydmyge mænd og de ydmyge kvinder og de mænd, som giver almisse, og de kvinder, som giver almisse, og de fastende mænd og de fastende kvinder og de mænd, som vogter deres ærbarhed, og de kvinder, som vogter deres ærbarhed, og de mænd, der ihukommer Allah meget, og de kvinder som ihukommer (Allah)- dem har Allah beredt tilgivelse og en stor belønning.” – (Surah Noor 33:35)