Khadija – Den Trofaste!

Bismillahirrahmanirrahim

Khadija al-Kubra datter af Khuwaylid ibn (søn af) Asad ibn Abdul-Uzza ibn Qusayy tilhørte klanen af Banu Hashim og stammen af Banu Asad.

Khadija al-Kubra var kusine til sin ægtemand Allahs Budbringer Muhammed( saw) Abdullah ibn Abdul-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusayy, må Allahs fred være med Ham og Hans efterkommer. Qusayy var stamfader der tilhørte Quraysh, hvis rigtige navn var Fahr, og han var søn af Malik søn af Madar søn af Kananah søn af Khuzaimah søn af Mudrikah søn af Ilyas søn af Mazhar søn af Nazar søn af Ma´ad søn af Adnan søn af Isma´eel ( Ishmael) søn af Ibrahim( Abraham) søn af Sam søn af Noah. Må Allahs fred og velsignelse være over Hans forfædre.

Khadijas mor døde ca. 575, som datter af Za´ida ibn al-Asam af Banu Amir ibn Luayy ibn Ghalib, som var fjern slægtning med Profeten Muhammed (saw). Khadijas far, som døde i 585 tilhørte Abd al-Uzza klanen – stammen af Quraysh. Som mange andre fra Quraysh-stammen var Khuwaylid, Khadijas far, også en succesrig handelsmand, hvis enorme rigdomme blev arvet af Khadija efter hans død.
Khadija blev født i 565 og døde et år før Hijra i 622 (udvandringen fra Mekka til Medina 623) i en alder af 58 år. Det samfund Khadija blev født i var et patriarkalsk – mandschauvinistisk samfund.

Et samfund, hvor polyteisme (troen på flere guder) og animisme dvs. alt har en sjæl-dyrkelse af forfædrenes ånder, var de dominerende trosretninger. Et samfund med kvindeundertrykkelse og begravelse af levende nyfødte pigebørn – da de blev opfattet som byrde for familien og æreskrænkende for klanen – var et almindeligt ritual.

Da hun blev født, blev hendes bedstefar Asad ibn Abdul-Uzza og hendes far enige om at kalde hende for Khadija, som betyder den tidlig fødte. Hun blev født 2 måneder for tidligt. Khadija fik flere titler og de mest kendte er al-Tahira ( Den Rene) og Khadija al-Kubra ( Den Store).

Khadija havde været gift to gange før sit ægteskab med Profeten (saw) og mistede begge ægtefæller i krig. Hendes første mand var Abu Hala Hind ibn-i Zarah et Temimi og med ham fik hun en søn, som blev opkaldt Hind efter sin far. Hind kom til være en af de største Sahabah (ledsager og kammerater af Profet- Allahs fred og velsignelser være med Dem). Hind deltog i krigene Badr og Uhud, men døde under Jamal-slaget. Hendes anden mand var Ateeq ibn Aaith el-Mahzumi og med ham fik hun en datter og en søn – datteren Hala og sønnen Al-Talib.

Efter Khadija blev enke for anden gang ville hun ikke giftes igen, selv om hun havde rige- og magt havende bejlere. Khadija var en meget modig-, værdig-, æret-, smuk-, magthavende-, succesfuld- og en indflydelsesrig handelskvinde. Hendes første møde med Profeten Muhammad(saw) var, da hun sendte bud efter en repræsentant, én som skulle føre hendes handelskaravane til Syrien. Khadija forhørte sig frem til en ung mand, som var kendt for at være al-Sadiq-sandfærdig- og al-Amin-troværdig – nemlig Profeten Muhammed (saw).

Profeten Muhammed (saw) havde ikke gjort sig mange erfaringer, men han havde to gange ledsaget sin onkel Abu Talib på hans handelsrejser og havde observeret, hvordan han handlede. Det var en stor risiko for Khadija at ansætte en repræsentant, som ikke havde meget erfaring indenfor handel, men Khadija besluttede sig for at give Muhammed (saw) en chance. Han var kun 25 år gammel.
Khadija sendte Muhammed (saw) besked gennem Khazimah ibn Hakim, en af hendes slægtninge, og tilbød Profeten (saw)dobbelt så meget kommission, som hun normalt tilbød andre repræsentanter til at handle på hendes vegne. Hun gav ham en af sine egne ansatte, Maysarah, som var ung, strålende, og talentfuld til at hjælpe Profeten og være hans bogholder. Maysarah var meget fascineret af Muhammeds handelsevner (saw) og delte sine oplevelser med Khadija. Overskuddet fra den tur var dobbelt så meget som Khadija havde forventet.
Khadija blev så imponeret over Muhammeds (saw) færdigheder, at hun friede til ham. Hun var overbevist om, at Han (saw) var den rette mand, der var hende værdig at gifte sig med. De blev gift i 595. På det tidspunkt var Khadija 40 år og Muhammed (saw) 25 år. Khadija var stadig smuk – så smuk, at hun blev kaldt for Ameerat Quraysh – Prinsessen af Quraysh.

Og Muhammed (saw) var ung, hans hår og skæg var tyk og sort, ikke helt lige, men lidt krøllet. Hans (saw) hår nåede midtvejs mellem hans øreflapper og skuldre. Han havde en bred pande og store øjne, med usædvanlige lange øjenvipper og omfattende øjenbryn, let buet, men ikke tilsluttet. Hans mund var fintformet. Selv om han lod skægget gro, tillod han aldrig håret på hans overskæg at rage over hans overlæbe. Hans hud var hvid, men garvet af solen. Og der var lys på hans ansigt, en glød, det samme lys, som havde skinnet fra hans far, men det var meget kraftfuldt, og det var især tydeligt på hans brede pande og i hans øjne, som var bemærkelsesværdigt lysende. Khadija var forelsket i den mand – hun ofrede sin rigdom og sit liv for ham. Med ham følte hun sig mere sikker og værdsæt end det havde været tilfældet med de andre mænd i sin omgangskreds før hun blev gift.

Khadija erklærede sin kærlighed til Muhammed (saw) med disse ord:
“O søn af min onkel! Jeg elsker Jer for Jeres slægtskab med mig….og jeg elsker Dig for Din troværdighed, og for skønheden i Din karakter og sandheden af Deres tale”.
Efter de blev gift besluttede Khadija, den stærke og den succesfulde handelskvinde, at trække sig tilbage og nyde sit liv med sin mand.

I sit ægteskab med Profeten (saw) fik Khadija 6 børn, Kassim, Abdullah, (de blev også kaldt Tahir og Tayyip-Zainab), Rukayye, Umm Kulthoom og Fatima. Kassim og Abdullah døde som mindreårige. Zainab blev gift med Abul ibn al-Rabee. Ruqayya og Umm Kulthoom blev gift med to af Abu Lahabs sønner, Utbe og Uteybe. Abu Lahab var én af Profetens onkler, der nægtede at konvertere til Islam. Eftersom de ikke ville konvertere, lod Profeten (saw) Ruqayya og Umm Kulthoom blive skilt(idet han udøvede både psykisk og fysisk terror på dem så de skulle gå fra Islam). Senere blev Ruqayya gift med Khalif (efterfølger eller stedfortræder) Othman ibn Affan og udvandrede til Etiopien (slavernes land).

Ruqayya døde kort efter hun vendte hjem fra Etiopien og efter hendes død giftede Umm Kulthoom sig med Othman(Usman).
Allahs Sendebud (saw) havde ikke lyst til at akkumulere rigdom, det var ikke det, der var Hans formål. Han var skabt til at være frelser af menneskeheden fra uvidenhedens mørke, polyteisme, elendighed, fattigdom, uretfærdighed, undertrykkelse og umoral.

Han (saw) elskede at meditere og derfor søgte Han(saw) som regel fred i Hira-hulen i Jabal al- Noor(bjerget af lys). I en alder af 40 år fik Profeten (saw) de første vers af den Hellige Koran åbenbaret for ham i Hira-hulen.

”I Allahs navn, den Nådige, den Barmhjertige, læs i din Herres navn, som skabte mennesket af en klump blod. Læs, thi din Herre er al æres Herre, Som lærte ved pennens hjælp – Lærte mennesket, hvad det ikke vidste (Surah 96 – Al Alaq).

Khadija viste sine stærke sider også under krigene, sanktionerne og isolationerne først og fremmest ved at beskytte Profeten(saw) og muslimerne. Hun var altid sammen med Profeten(saw), de blev hånet, udstødt og fattigere. Men hun var der altid, beskyttede, trøstede Profeten( saw), var den første muslim, første kvinde der troede på ALLAH og Profeten (saw) – den første der sagde ameen til Profetens bønner, den første der tørrede Profetens tårer og prøvede på at lette Hans (saw) byrde ved at påtage sig mere ansvar end en kvinde kunne magte.
Fra at være den mest rige og have adgang til al luksus gik hun til at være den fattige med lappede tøj, delte al sin rigdom med de andre muslimer som led under isolationen. Hun var på de første rækker sammen med Profeten (saw), den første der bad sin bøn. Hun var den, som Profeten søgte beskyttelse, kærlighed og omsorg hos både under og efter åbenbaringerne. Den første, der fik bekræftet Profeten (saw) i, at han var Allahs Sendebud. Khadija var en anstændig, loyal, trofast, ideal muslimsk kvinde. Hun kunne være rolle model for mange muslimske kvinder med sin tålmodighed, med sin socialistisksolidaritets bevidsthed, der tog sig af de fattige og enlige mødre, forældreløse børn.

Gennem hende lærte vi – Profeten som ægtefælle, som far, som Profet – at kende. Gennem hendes liv lærte vi, hvordan vi skal praktisere Koranen og Islam. Khadija og Muhammed (saw)ofrede sig for hinanden. De ofrede sig for Islam, de løb samme vej som to floder, der endte i det uendelige ocean…..!