Kaldet til kærlighed

Nu om dage ser vi, at Islam er opdelt i mange forskellige grupper. Vi har nogle store grupperinger, hvor navne som Ahle-Sunnah, Shia, Wahabier, Salafier, Ahle-Hadis indtræder. Ikke nok med, grupperinger som Shafi, Hanbali, Hanafi, Maliki, Jafferi  findes tillige. Her i Danmark ser vi en masse forskellige islamiske foreninger, der arbejder på lidt af hvert. Vi ser også, at alle har hver deres forskellige holdninger indenfor grupperingerne. Hvor er vi nået til? Religionen Islam, som skulle forene os, har vi brugt til at inddele os i grupper. Hvad har Shaitan gjort ved os? Kan det virkelig være rigtigt, at vi ikke kan forene os under et islamisk flag som dengang i Profeten(saw)s tid?

Alle mennesker, herunder også muslimer har forskellige slags holdninger til livet. Noget den ene mener er ekstremt vigtigt, kan virke som meningsløst for en helt andet person. Indenfor Islam er der også uenighed om fortolkning af Quran og Sunnah, herunder hvad der er korrekt og dermed tilladt og hvilke elementer, der er forbudte.

Vi mennesker er alle skabt forskellige af Allah. Der findes ikke to identiske mennesker, hverken i fysisk eller anden forstand. Dermed er tankegangen også forskellig.

I stedet for at bruge ovenstående som noget positivt, er vi endt i en blind gyde, hvor vi faktisk prøver at pådutte de andre den måde, vi selv tænker på.

Quranen kom som et forbindende led for folks tanker. Quranen fastsatte en gang for alle, hvad der var korrekt at tænke, og hvorledes Allah(swt) vejledte mennesket i at udføre denne tanke i praksis(handling). Islam var lov og man satte alle sine egne tanker og egoet til side for Allahs vilje.

I dag oplever vi desværre meget hyppigt den modsatte effekt. Islam er noget, der bliver brugt til at overtale andre til det, man selv mener er korrekt. Dvs. egoet har overtaget Quranens position. Islam er ikke længere noget, som skal følges, men Islam er desværre noget, der skal bekræfte ens holdninger og meninger – ellers vil man ikke bruge det. Selve brugen af Islam, herunder Quran og Hadis er dermed blevet afhængige af muslimernes indre negative tilfredshedssyndrom. Quran nedkom for at hjælpe mennesket med at bekæmpe netop dette ego(lysterne-ønskerne) således, at egoet lystrer Allah. Netop derfor oplever vi gang på gang, at muslimerne går endnu længere væk fra hinanden, selvom Islam nu til dags er undertrykt og forbliver mere og mere undertrykt og disrespekteret. Vi er selv skyld i det. Quranen har lært os at have tålmodighed og vise god karakter gennem Profeten(saw), men vi gør præcis det modsatte nu om dage. Vi er for aggressive, fjendtlige, lukkede, stædige, hævngerrige – kort sagt – vi indeholder alle de negative aspekter, som vi ikke burde som muslimer.  Netop derfor er Islam i nedgang.

I stedet for at gå ud og demonstrere, gå i dialog og klage os over for danskerne og kufaar(vantro) burde vi grave os ned i Quran og Sunnah og følge den. Hvis man virkelig elsker Profeten(saw), er det ikke bevis på kærligheden at man bliver aggressiv, tværtimod, det er hykleri! Profeten(saw) ville ønske, at muslimer i Danmark tog hjem og fulgte Quran og Sunnah endnu mere i disse hårde tider i stedet for at gå i dialog eller lave demonstrationer. Vi kan kunne takke danskerne for deres tiltag imod Islam, når og hvis det får os til at komme tilbage til Islams rødder. Rødderne er tålmodighed, tilbedelse(salah), Quran-recitation, Sunnah og dermed medmenneskelighed, herunder ekstrem tolerance over for medie-eskalationen. Vi forsvarer ikke Islam med aggressivitet, vi forsvarer vores egoer og såkaldte ære. Selve Islams sjæl og Profeten(saw)s status kan ikke angribes, da Profeten(saw)s status er umådelig høj og stiger til dommedagen. Ej heller kan eller vil nogen som helst tegning kunne beskrive bare en promille af Profeten(saw)s smukke udseende.

Oh Muslimer i Danmark, Islam er fred og næstekærlighed, det var hvad Profeten(saw) lærte os, hvis vi virkelig elsker Islam og Profeten(saw), så bed salah, læs Quran og forstå den og følg Profeten(saw)s sædvane. Vi får intet andet ud af at demonstrere – vise had, gå i dialog, slås, brænde ting og steder af – end at styrke vores negative ego og korruptere det endnu mere, således at vi slet ikke kan bede salah mere, således at vi slet ikke har lyst til at røre Quran mere, således at vi slet ikke har lyst til at følge Sunnah mere, således vil vi dø, således vil vi blive genoprejst, således vil vi stå med sorte ansigter foran Allah(swt), og den dag vil Profeten(saw) spørge os, om vi levede efter Hans(saw) sædvane eller efter vores ego(nafs-lyster-ønsker). [Der kunne være brugt utallige citater fra Quran og Hadis, men forfatteren har valgt at holde sig fra det pga. ønsket om et mere nuanceret, klart og kort budskab og beder inderligt til, at alle forstår det].

Artiklen er skrevet af: (Red-α99)