Indledning

Side om side- pæne disciplinerede rækker, nogle med skuldrene opad hinanden andre med fødderne tæt opad hinanden, med blikket mod gulvet eller øjnene lukkede – står de for at tilbede den eneste ene, ja den eneste ene Allah. For mange er den eneste ene ens livspartner, et familiemedlem eller noget andet i verden, herunder magt og penge samt status, men for nogle er det Allah, den eneste ene Gud. Dette gælder dog ikke for alle i disse rækker, idet mange her faktisk elsker mennesker eller noget jordligt højere end Allah, ikke alle står til at læse bønnen for Allah. Mange tænker på deres kommende daglige gerninger, deres børn, familiemedlemmer eller prøver at samle mange af deres små og store problemer under salahen. For nogle dog er det dagens højdepunkt, at møde sin skaber at møde Allah under bønnen. De har set op til at møde Allah, som er deres kære og deres mest elskede, og derfor tænker de heller ikke på andet under bønnen, da Allah er centrum for deres liv, de er forelskede i Allah.Fælles for alle muslimer er, at alle tilbeder og tror på Allah, men ikke alle er forelskede i Allah, som beskrevet ovenfor. Den der er forelsket i Allah, vil altid huske Allah, også foruden bønnen, faktisk hele tiden i døgnets 24 timer også under søvnen – (Surah Nisa 4:103).

Denne hjemmeside er tilsigtet at forklare og uddybe kærligheden til Allah og afsnittet ovenfor forklarer en tilstand, som i islamisk henseende er en af de højst opnåelige en form for frigørelse fra den materielle verden uden at isolere sig fuldstændigt. Målet er således at komme meget tæt på Allah og komme væk i åndelig, sjælelig forstand, fra det materialistiske og sanselige. Det er dog, modsat mange andre former for meditation, ikke nødvendigt at isolere sig fysisk fra den materielle verden, da det samme stadig og et meget højere stadig kan opnås uden.

Kærligheden til Allah er defineret ved mange ting, herunder også at have kærlighed til dem, der kom med budskaber fra Ham. At elske Allah og ikke elske Profeten(saw) er dobbeltmoralsk, idet troen ikke vil være fuldbyrdet. Det er derfor vigtigt at forstå essensen i taqwa(korrekt tro), da man ellers meget hurtigt kan komme udenfor Islams cirkel og ikke være i godt lys hos Allah. Nu om dage er der desværre mange, som læser “Der er kun en Gud..”, men koncentrerer sig ikke meget om den sidste del af trosbekendelsen “..og Muhammed(saw) er Allahs Rasool”. Dette kan og vil være en betydelig fejl i forståelsen af Islam og dermed et forkert fundament til at bygge Islams bygninger på. Ingen bygninger kan stå uden et solidt fundament, det vil brase. Ligeledes vil ens imaan(tro) brase, hvis man ikke anerkender og adlyder Profeten(saw) som den bedste af alle skabninger – (Surah Muhammad 47:33 samt Surah Tarabun 13).

Der har igennem islams tid været mange imamer og andre personer med islamisk viden og indsigt, som var forelskede i Allah, herunder specielt de såkaldte helgener. Det karakteristiske fælles træk ved dem alle var, at de var højt forelsket i Allah, og at ikke kun dagligdag men hele deres liv var for Allah. De blev i tidens løb kaldt for Walier(Allahs ven), men i tidens løb startede de som sufier. Fælles for alle sufier er således, at de alle er højt forelskede i Allah og Profeten(saw) og alle dem, som ligesom dem også er forelskede i Allah og Profeten(saw).

“Tasawwuf” også kaldet sufisme i moderne sprog er en islamisk viden, hvorfor en ikke-muslim ikke kan være sufi. Der er desværre nu til dags nogle såkaldte sufi-organisationer, som giver ikke-muslimer mulighed for at være sufier uden at acceptere Islam, og dette er imod sufismens grundlæggende lære, der bygger på Islams grundlæggende regler for Quran og Hadis. En sufi skalvære muslim, en ikke-muslim kan umuligt være sufi, grunden hertil vil blive beskrevet nedenfor.

Sufisme er ikke et sidestykke til Islam eller udenfor Islam, som mange muslimer og andre desværre tror. Sufismen har ikke mindst rod i Islam men uddyber Islam, ligesom sufismen er hjertet af Islam. Alting har et hjerte og Islams hjerte er “tasawwuf”. Sufismen er centrum i kernen, som hedder Islam, ikke alle kommer til centrum eller ser centret, idet mange kigger udad. Sufismen er Islams sjæl, det centrale i Islam. Kan en menneskekrop fungere uden et hjerte? Nej, ligesåvel kan Islam ikke blomstre uden sufierne, som faktisk direkte er ansvarlig for udbredelsen af Islam i Østasien, herunder det nuværende Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesh, Indonesien, Malaysia etc. samt Nordafrika og Tyrkiet, i hvilke egne sufismen også er mest udbredt nu til dags. Det kan således fastslås, at fundamentet i Islam er sufisme og omvendt er sufismens fundament altså Islam, hvilket indebærer, at man ikke kan være praktiserende muslim og ikke sufi og vice versa. Islam er fundamentet til sufismen.