Fildah-E- Muhammad (SAW) – Fatima

Da Allah skabte hazrat Adam (As) og gav Ham hele paradiset for at bo i, så hazrat Adam (AS) en strålende pige fra hvem lyset blev lysende og på hendes hoved kunne man se en guldkrone med diamanter; som hazrat Adam(AS) aldrig havde set før.

Hazrat Adam spurgte: ‘Min Herre, hvem er denne pige? ”

Allah sagde: “Fatima Bint Muhammad”.

Hazrat Adam spurgte: “Min Herre, hvem er hendes mand?”

Allah sagde: “O Gabriel, åben porten til paladset med rubiner i”. Når Hazrat Jibrail åbnede porten, så man en gylden seng, hvor der sad en mand lige så smuk som hazrat Yusuf (AS).

Allah Subhan watalla: “Dette er Fatima Binte Muhammad´s mand Ali bin abu talib.”

Da hazrat Khadija (RA) ventede hazrat Fatima (RA), fik Nabi pak Hazrat Muhammad (SAW) besøg af Englen Hazrat Jibraeel (AS).

Hazrat Jibraeel (AS) fortalte Hazrat Muhammad (SAW): “Ya Rasool Allah, De venter en pige. Allah har beordret, at hun skal hedde Fatima.”

Da denne lille pige, så smuk som en rose og lysende som en stjerne, blev født fik hun navnet – Fatima (Den tætte) og en laqab(kælenavn/kaldenavn) – Zahra.

Nabi Pak SAW kaldte hende også Fildah (En del af ens lever). I en beretning (Bukhari) siges: “Fatima er min Fildah, den der irriterer hende irriterer også mig, den der gøre hende sur gør Allah sur”.

Seyyeda Fatima (RA) havde mange alqab(titelnavne i form af egenskaber): Zahra, Batool, Tahira, Zakia, Mutahra, Razzia og Fildah.

Fatima tu Zahra lignede Profeten(saw), gik som Profeten(saw) og talte som Profeten(saw), seyyeda Aisha Sadiqa (RA) beretter: ” Jeg har ikke set nogen så nær- og så tæt på Profeten(saw) end Fatima”.

Hazrat Ali shere khuda(Guds løve) karam Allah wajh(kaw) og seyyeda Fatima(ra) ville en dag holde middag for Nabi pak(SAW) og Sahaba(ra), men havde ikke så mange madvarer hjemme til denne middag. Seyyeda Fatima læste namaz(salah) og gjorde dua. “Ya Allah din slave Fatima har inviteret din højt elskede Profet Muhammad(saw) og hans sahaba.Ya Allah gid jeg kunne befri en slave for hvert et skridt Profeten Muhammad (SAW) tager hjem til mig, men jeg har ikke råd til det. Jeg har kun tillid til dig, så hjælp mig….”

Derefter gik hun i gang med madlavningen. Da alle gæsterne var ankommet, serverede de maden. Sahaba blev målløse over mængden og smagen… Da fortalte Muhammad (SAW) ” Denne middag er bragt til os fra Jannat(Jannah/Paradis). Inden at middagen var over, kom Hazrat Jibraeel (AS) til Rasool Allah ” Ya Rasool Allah, Allah har hørt seyyeda Fatima (RA) ´s bøn. For hvert skridt De(SAW) tager, er der blevet befriet 1000 ummati (1:1000) fra Jahannam(Helvede).

Fildah-e-Muhammad(de tætte på Profeten/lærlingerne/familien) (SAW) var fyldt med Zuhud og Taqwa. De (RA) var prinsessen af universet, dronningen af paradiset men levede et meget simpelt liv, sørgede for alt husarbejde, mad, vaskede tøj med hånden, gik ud for at hente vand fra brønden og havde troen kun og kun på Allah, Den Al-Mægtige. Hun bad aldrig om hjælp af andre, men kun Allah og Hans allerhøjest elskede Profet Muhammad(SAW).

En dag hvor binte Muhammad(SAW) var syg og træt, men atter opfyldte sine huslige pligter, gik hun hen til Profeten(saw) og sagde: “Jeg arbejder hele dagen og bliver træt kære fader…….jeg kunne godt tænke mig noget hushjælp..”, da svarede Allah´s højt elskede Profet(saw) til sin højt elskede Fatima(ra):”Er du ikke tilfreds med at du er hele ummat´s(den muslimske nation) kvinders sardar(leder), og du er den første der kommer i Jannah efter fulgt af hazrat Maryam (AS)”, (Bukhari og muslim). I en anden beretning: “Jeg kan give dig den bedste hushjælp, læs 33 gange Subhan Allah, 33 gange Alhamd-ulillah og 33 gange Allah-hu-Akbar, inden du sover” (bukhari og muslim).

Nedenfor findes eksempler på Bibi Fatima’s(RA) bønner(dua). Hazrat Fatima (as) lærte følgende supplication(dua) til Salman Al-Farsi (må Allah være tilfreds med ham) og sagde til ham:

“Hvis det glæder Dem om ikke at blive påført med feber, så længe de lever i denne verden og derefter, læs disse ord, som min far, Muhammad SAW, lærte mig og som jeg siger hver morgen og aften:

“På vegne af Allah, den mest barmhjertige mest nådefulde,

På vegne af Allah lyset;

På vegne af Allah lyset af lys;

På vegne af Allah, lys på lys;

På vegne af Allah, den som planlægger tingenes tilstand;

På vegne af Allah, Som skabte lys fra lys, og

Viste lys på Turr;

ved et dekret afmærket;

I en rulle udfoldet,

Ifølge et dekret førend ordineret;

Sig og vise(udlærte) Profet(saw);

Al prisning er til Allah, som er kendt for al Magt;

Hvis storslåethed er etableret;

Hvem er rost i tider med velstand og Udsættelse;

Og må Allah s nåde være på vores herre

Muhammad og hans rensede afkom.”

Salman sagde senere: “Ved Allah, jeg har lært denne bøn til mere end tusinde sjæle i Mekka og Medina, som var påført med feber, og de blev alle raske og lettede med Allahs vilje.”

Seyyeda Fatima tu Tahira og Ali fik fem børn: Hazrat Hassan(RA), Hazrat Hussain(RA), Hazrat Zainab(RA), Hazrat umme Kulsoom(RA) og Hazrat Muhsin (RA)

Seyyeda-e-nissa døde den 11 Ramadan, 11 hijri, seks måneder efter sin kære fadder Ashraf-ul-ambia Hazrat Muhammad (SAW), i en alder af 29.

Hazrat Abbu Bakkar Sadiq (RA) var imam til janaza(begravelsen) og Hazrat Ali karam allah wajh gav ghussul-e-janaza(vask), da dette var Hazrat Bibi Fatimas testamente.

“Min bisættelse skal finde sted om natten og det er Ali(RA), der skal give mig ghusul”. Seyyeda er begravet i Jannat ul Baqi i Medina.

Da Nabi Pak (SAW) begyndte at give dawat-e-tauheed(dawah: invitation til Islam og monoteismen) til kuffar(vantro) i Makkah, blev Han(saw) hånet af mushrekeen(mushrikeen: afgudsdyrkerne). En dag læste Rasool Allah (SAW) namaz(salah) i Masjid-e-Haram(Kaba), da hældte kuffar en ujree (mave sæk af en ko) over Profeten(saw), kuffar grinte og Profeten(saw) fik åndedræts besvær, da kom Hazrat Fatima (RA) forbi og hjalp sin far. Hun fjernede denne ujree med sine små hænder, tog fat i Profetens(saw) ansigt, Hun græd og kyssede Nabi Pak´s(saw) smukke ansigt.

I en alder af 15 blev Seyyeda Fatima (AS) gift med Hazrat Ali karam allah wajh(kaw), som selv var 21. Englen hazrat Jibraeel(AS) kom med wahi, om at hazrat Fatima (AS), skulle giftes med Hazrat Ali(RA). Abu Zahra (SAW) bad hazrat Ali (RA) om at sælge sin Zira (Skjold), så bryllupsfesten kunne arrangeres. Hazrat Ali solgte den og gav 480 dirham til hazrat Muhammad (SAW). Dette beløb blev brugt på walima og de ting som hazrat Fatima (RA) fik som medgift. En Abba (jilbab), en chaddar (tørklæde), en lædermadras, en chakki (melpresser), en duft og et spisestel.

Selveste Nikah(islamisk bryllup) og walima(bryllups fest) fandt sted i Masjid-e-nabvi og Nabi Pak (SAW) læste khutba-tu-nikah(bryllups talen/dua).

Dette er det perfekte eksempel på, at et bryllup ikke skal være overdådigt(overomkosteligt), og at det er manden, der skal sørge for både bryllupsfesten og medgiften. Nu til dags er det kvindens familie, der skal sørge for festen og medgiften i nogle kredse og nationer/kulturer.

Grunden til, at det er manden der skal betale er, at det er hans pligt at forsørge sin familie fra starten af et ægteskab.

Dette ægteskab var Nabi kareem (SAW) meget glad for, “Jeg er glad for, at Allah har forenet 2 personer, som jeg elsker mest. Fatima og Ali”.

Hazrat Ali og den højt elskede Hazrat Fatima levede i faqqae (uden mad), havde ikke mere end 2-sæt tøj. I en beretning (bukhari) står der, at khatoon-e-jannat(lederen af kvinder i Paradis) kun havde en chaddar (tørklæde), som hun brugte til at dække sig i. Denne chaddar var ikke lang nok til at dække hendes fødder og hvis hun dækkede fødderne, så var denne chaddar ikke lang nok til at dække hovedet.

En dag stod solen ikke op. Folk i Madina gik og undrede sig over det. Da kom Hazrat Jibraeel (AS) til Seyyad-ul-Bashar (SAW) “Ya Rasool Allah solen er flov (genert) over at skinne, da den kan se Seyyeda Fatima´s tre hår på panden. Subhanallah, det kan ikke være mere smukt og unikt, dog samtidigt tanke vækkende.

Dette er også utroligt vigtigt at tænke over mht. vigtigheden af hijab. Hadis (bukhari): “Den kvinde, der ikke dækker sit hår for namahram (fremmede mænd) er syndig… For et enkelt hår, der ses af en namahrram, er lig med zinna(hor) med 60 mænd” (1:60).

Khatoon-e-jannat var meget tålmodig, gavmild og hensynsfuld. En dag, da seyyeda havde lavet mad til aftaar(iftaar), kom der en tigger forbi og sagde: “jeg er muslim og har ingen mad, må Allah subhan-wa-taalla belønne den, der giver mig mad”.

Seyyeda Zahra Batool (RA) gav ham hele måltidet. 3 dage i træk kom denne tigger forbi og Bibi Fatima gav ham hele måltidet. Selv gjorde hele familien afttar(brød fasten) med vand.

Allah jallah shanahu belønnede Fildah-e-Muhammad (SAW) med denne ayat i soora Al-Dahar.

“Og de giver i (Allah´s) kærlighed føde, til de fattige, fadderløse og de der er i nød”

Dette er det perfekte eksempel på, hvilke egenskaber en kvinde skal have.

Må Allah hjælpe mig og andre muslimske kvinder med at følge deres fodspor både i dunya(verden) og akhira(efter døden).

Kvinden – smuk som månen, intelligent, Noor-e-muhammad … ja kære Fatima tu zahra… jeg ved ikke hvad jeg skal kalde Dem for. De er den smukke prinsesse af Profetens(saw)’s hjem og hele universet… det evige symbol på kvindens høje og ydmyge status… jeg kan ikke elske nabi pak SAW, hvis jeg ikke kan elske Dem… og kan ikke elske Dem alene, hvis jeg ikke kan elske Hazrat Ali og Deres børn… Gid jeg havde levet i den tid… og kunne se Dem og Deres højt elskede familie. Gid mine øjne kunne se Deres smukke ansigt… men mine skyldige øjne kan ikke tillade og se det lysende ansigt… for jeg er ikke det værd!