Fâtih Sultan Mehmed Han

Fâtih Sultan Mehmed Han

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahim” (I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nådefulde)

– Profeten (SAW) havde forudset overtagelsen af Istanbul –

Fatih Sultan Mehmed Han (FSMH) er den 7. sultan af Det Osmanske Rige og blev udnævnt sultan i 1451 da hans far Sultan Murad Han den 2. døde. FSMH blev forgiftet og døde i 1481, hvilket betyder at han i alt har styret Det Osmanske Rige i 30 år. Han har været vidne til mange begivenheder, han har bl.a. været den som fuldfører Profetens (SAW) budskab. Budskabet der blev overbragt af selveste Profeten (SAW) for 700 år forinden FSMHs tid, som beskriver at; der vil komme en god kommandant og en god hær, som endeligt vil overtage Istanbul (dette vil blive uddybet senere). FSMH, bærer af dette budskab, har derfor fået tildelt opgaven som lov- og budbringeren for den islamiske verden.

Dette bliver også beskrevet i Koranen:

“Som i eksemplet om folket, der levede lidt før deres tid – de smagte resultatet af deres onde handlinger(gerninger), og for dem er der en smertefuld straf”(Koranen 59:15)

For at kunne forstå helheden af FSMHs personlighed og betydningen af hans opgave, er det vigtigt at vi først ser på hans barndom og opvækst.

I hans barndom blev han oplært og undervist af de største lærde i hans tid, heriblandt Candarli Halil Pasha, Molla Yegan og Hazrat Aksemseddin. Hans far gik meget op i uddannelse og arrangerede derfor hans første udflugt til byen Medina, hvor han ville opnå praktik og erfaringer til det videre forløb. Her blev han bl.a. undervist af Molla Ayas samt den første pilgrimsrejsende blandt Det Osmanske Rige Molla Fenârî. Efter hans ophold i Medina vendte han tilbage til sin far. Så snart han ankom, arrangerede hans far mere undervisning til ham. Fra Ægypten blev Hadisen Molla Gurânî hentet, han skulle undervise FSMH i tefsir (fortolkning af koranvers) og fikih (islamisk positiv retslære; disciplin der dækker over praktiske handlinger). Gurânîs bløde og disciplinerede undervisningsmetode har haft en stor indflydelse på at opbygningen af FSMHs personlighed og indlæringsteknik. Herefter begiver FSMH sig videre til at tilegne sig Ilm, og hans fritid bruger han på teknisk-strategiske foretagender (indenfor krigsførelse). Han blev lært op i matematik, geometri, historie, hadis, tefsir, fikih og kelam (betyder: Allahs ord; at opsøge teologisk viden gennem debat og argumentation). Af sprog beherskede han Arabisk, Fransk, Latin, Græsk og Serbisk. Dette var en nødvendighed for at kunne kommunikere med andre herskere på deres sprog, hvis de i fremtiden ville holde møder med FSMH.

FSMH brugte den religiøse viden til at ændre sin livsstil og fulgte herefter Guds lov. Den tekniske viden brugte han til at udvikle krigsstrategier, som i senere fremtidige krige ville lede ham til succes. I Historie og Geografi lærte han om fortidens stormagter, hvorfor denne viden senere gav ham mange fordele. Det var en viden, der hjalp ham med at undgå de fejlvurderinger, som havde tynget tidligere tiders herskere. På denne måde havde han anlagt vigtige retningslinjer for at kunne handle systematisk og nøje planlægge hver eneste foretagende. Han var en krigerisk soldat, men samtidig en tænkende leder. Alt dette takket være hans far, som gjorde alt for at lære FSMH al den viden han kunne komme til at lære.

– Osman Gâzi er grundlæggeren af Det Osmanske Rige –

Før FSMH bliver udnævnt sultan, var det hans far Sultan Murad Han som besad tronen. Han overtog store dele af Europa, uden at spilde unødvendigt blod, bl.a. ved at udføre diplomatiske aftaler og traktater. Islam blev langsomt spredt mod vest, på den rigtige måde som Gud ønsker det.

I en alder af 12 år overtog FSMH tronen, og hans far stillede sig i baggrunden. Så snart de Europæiske allierede hørte om den unge sultans indtræden som hersker, påbegyndte de angreb på Det Osmanske Riges territorier i håb om at drive Riget tilbage. I forbindelse med dette påbegyndte Korsriddernes hær en blodig og udslettende fremmarch på deres vej igennem Centraleuropa og mod øst. Alt der har med Islam at gøre blev udryddet; mennesker blev drevet på flugt, mænd blev dræbt og kvinder voldtaget, børn og ældre blev der ikke taget hensyn til, civile landsbyer blev brændt og terroriseret. Så snart FSMH hørte om denne trussel fra Vesten, skrev han et brev til hans far, der øjeblikkeligt indsamlede 40.000 soldater fra Anatolien og i forening med Candarli Halil Pasha drog de i krig mod Korsridderne. I krigens begyndelse forblev FSMH på tronen, idet hans far valgte at tiltræde som øverst kommanderende general for De Osmanske tropper. Denne store krig tog sin begyndelse den 10. november 1444 i Verna Dalen. Krigen sluttede med en sikker sejr til Det Osmanske Rige. Kort tid efter krigens afslutning valgte Sultan Murad Han igen at overtage tronen, idet der opstod interne uenigheder mellem Zagnos Pasha og Candarli Halil Pasha. Herefter sendte han sin søn til Manisa, hvor han indtil faderens død fungerede som senator for byen.

Hans ophold i Manisa havde været yderst givende, både personligt og for Riget, idet hans erfaringer og viden øgedes yderligere med hjælp fra dygtige lærer og imamer. Efter hans fars død overtog FSMH tronen endnu engang – denne gang for at blive. Kort tid efter bemærkede FSMH at de øverst kommanderende følte en vis usikkerhed over hans unge alder og betvivlede hans evner som leder, da de forholdte sig neutrale i flere anliggender. Hvorefter han befalede dem at passe deres arbejde – denne ordre blev hans første som sultan.

– FSMH overtager Istanbul en gang for alle –

Kort tid efter FSMH kom til tronen opstod der intern korruption og nogen af Rigets øverste kommanderende forsøgte bag FSMHs ryg, at overtage territorier hvilket resulterede i en intern magtkamp. Der gik ikke længe før disse individer blev udpeget og fordrevet. Med denne udrensning påbegyndte FSMH en udvidelse af Riget. Det første han gjorde, var at smide Romerne ud af Istanbul og påbegynde byggearbejde på begge sider af Bosboroz, hvilket førte til uro i Det Romerske Rige. Efter 4 måneders arbejde stod begge sider af Bosboroz klar med en 250 meter lang defensiv mur med tårne. Planen med dette var, at fremmede skibe på deres vej igennem Bosboroz, skulle betale told og undersøges for mulige farer. Samtidig blev der givet ordre til at sænke skibe som prøvede at undvige denne proces. Grunden til at denne ordre blev givet, var at Romer Riget tidligere under dets kontrol af strædet havde krævet højere told og beskatning af muslimske sejlende end de havde gjort af andre forbipasserende. Da Bosboroz derefter blev kontrolleret af FSMH, skulle alle skibe beskattes og toldes uden undtagelse og uden forskelsbehandling. Der blev bl.a. monteret en stor og en meget stærk kæde tværs Bosboroz, som så blev løsnet når skibene havde fået tilladelse til at passere.

En vigtig detalje er, at tårnene bevist er opstillet der de er opstillet. Ved at se konstruktionen fra luften bemærkes det at denne har form efter Profetens (SAW) navn, og de steder bogstavet Mim fremgår, er tårnene opstillet.

– Istanbul = oprindelig Islambul og betyder: Find Islam –

Bizanserne prøvede at overtale FSMH om ikke at gå videre ind i Istanbul, men den unge sultan havde allerede besluttet det modsatte og var gået i gang med at planlægge strategier. Istanbul blev overtaget af Det Osmanske Rige til fordel for islam den 29. maj 1453, idet Bizanserne og deres allierede ikke klarede mere end 53 dage hvorefter de tabte krigen og forlod Istanbul.

Med denne sejr begynder en ny æra og den nye sultan får tildelt navnet Fâtih (sejrherren). Profeten (SAW) havde forudset denne sejr for 700 år siden. Det fremgår tydeligt i følgende hadis(al-Bukhari, al-Tarikh al-Kabir 2:81 og al-Saghir 1:306, samt al-Tabarani, al-Mu`jam al-Kabir 2:38 #1216 samt al-Hakim, al-Mustadrak 4:421-422 samt Ahmad, al-Musnad 14:331 #18859(Hanbali) og Suyuti, al-Barr m.fl :

”Visseligt vil Constantinopel(Istanbul) blive erobet. Kommandanten som overtager, vil være en vidunderlig kommandant, og hæren som overtager, vil være en vidunderlig hær.” (Imam Hanbali)

Lidt islamisk synsvinkel og overtagelses historik:

Byen bliver overtaget i alt 29 gange gennem historien. 15 gange Romerne, Bizanserne, Bulgarerne, Latinerne. 9 gange af Arabiske muslimer og 5 gange Det Osmanske Rige.

År 668, Ebû Eyyub El-Ensarî (ra) bliver martyr på dette territorium. FSMHs lærer Aksemseddin Hazrat finder hans grav og bygger en moske samme sted og opkalder det Eyûb Sultan Moske.

År 722, på Anatolien siden af Bosboroz bygger araberne en moske.

År 1391, første gang Osmanerne overtager byen fra Bizanserne. Flere moskeer bliver bygget, imamer kommer til og islam bliver spredt. Ingen bliver tvunget til at blive muslimer eller dræbt, og de lever side om side.

År 1402, Bizanserne overtager byen indefra, nedriver moskeer og dræber eller uddriver muslimer.

År 1453, FSMH overtager byen en gang for alle. Islam bliver spredt til Europa.

Hvis vi ser på den geografiske plan og opbygning af byen opdager vi at byen er bygget på 7 store bakker:

1. Topkapi

2. Nuru Osmaniye Moske

3. Suleymaniye Bâyezid Moskeerne

4. Sultan Selim Moskeen

5. Fâtih Moske

6. Tekfur slottet-Egrikapi

7. Yedikule-Samatya (Yedikule = de 7 tårne)

Som det ses for oven, så er disse bevist blevet placeret på hver sin bakketop. Meningen med dette er på islamisk plan og kræver en dybere analyse. Dette vil vi ikke komme ind på.

Siden starten af 1400-tallet og et halvt hundrede år frem har katolikkerne ønsket at narre Osmanerne med kujonagtige taktikker. De har fx tilbudt at Osmanerne måtte få lov til at styre Grækenland og brugte Romerne som undskyldning, og at de under deres styre havde behandlet befolkningen dårligt. Hensigten med dette var at snyde Osmanerne og stikke dem i ryggen. Der har været flere af lignende episoder og falske aftaler, netop for at styrte Osmanerne og islam. Denne dobbelt moralske og kujonagtige tankegang fortsætter stadig dagen i dag, hvor mange uskyldige bliver narret og deres ret bliver taget fra dem.

– Istanbul er indgangen til Europa, indgangen islam vil komme ind fra –

Nu hvor Istanbul stod urokkelig fast til fordel for islam, kunne islam for alvor blive spredt mod vest, dog ikke uden kamp mod antiislamiske magter. Vesten har alt for længe levet i mørket og var blevet overtaget af ondskaben selv. Mennesket var gennem adskillige generationer blevet fjernet fra sandheden og levede i en materialistisk og falsk verden, hvor de var fortabt i deres synder.

Islam ønsker at sprede Guds lov og orden samt at oplyse menneskeheden om sandheden. Desværre er der store magter som ikke ønsker det samme, men i stedet har de valgt at leve i mørket, for at opnå verdensherredømme. Disse magter gør brug af materialismen, dobbeltmoralskhed, løgne, kujonagtige planer og meget mere i samme kategori. Det eneste formål de har, er at mætte deres ego, ved at opnå magt og rigdom, om det så vil koste mange uskyldige mennesker deres rettigheder og liv. De her ondsindede mennesker er så langt væk fra Gud og den lov Gud vil have vi mennesker skal følge, at de samarbejder med eller direkte arbejder for Satan.

– Viden er lyset, uvidenhed er mørket –

Alle kan skælde mellem det gode og det onde. Det eneste det kræver, er at holde op med at tænke på sit ego, få lidt viden og bruge sin logiske forstand. Når man kan se forskel på godt og ondt kan man langsomt begynde at tænke over hvilken handling man vil udføre i de forskellige situationer. Ved at udføre en god handling, vil personen overfor få en positiv indstilling, som ofte vil føre til endnu en positiv handling. På den her måde vil ondskaben forsvinde mere og mere.

Se dig omkring. Verden er nærmest løbet tør for godhed, og der er ondskab alle steder. Ondskab føder ondskab, som igen føder mere ondskab. Vi bliver nødt til at vende om på de vaner vi har og i stedet skabe gode vaner, for godhed føder godhed. Derfor er det vigtigt at være i det gode selskab, her vil alle i sidste ende vinde mere godhed, og hvem har ikke lyst til handlinger som gør en glad? Alle snakker om at have det godt og gøre verden til et bedre sted, men gør alle i virkeligheden noget for det? Der bliver snakket meget, men næsten ingen handler. Så snart der er brug for godhed, kommer folk med undskyldninger og passer straks sit eget egoistiske formål, enten for at tjene flere penge, tilfredsstille sine lyster eller bare passe sig selv. Dette er en stor folkesygdom, som skal kureres før vi kan vende det onde til det gode. Derfor opfordres alle til at blive kureret fra det onde. Vær som du ønsker at være i stedet for at ønske det ene og være det modsatte. Det kaldes for dobbelt morale – hvilket er en egenskab, som Satan ønsker vi mennesker skal besidde.

– Kampen mellem sjælen og egoet, positivitet og negativitet –

Alt hvad der er negativt (af handlinger, ord mv.) kommer fra Satan, og alt hvad der er positivt kommer fra Gud. Så er spørgsmålet; hvem af os kan lide positiver? Fx en lækker madret, solskinsvejr, glade mennesker, en god duft, sød musik osv. Og hvem kan lide det modsatte? Fx rådden mad, kedeligt vejr, sure mennesker, en klam lugt, irriterende tone osv. Alle kender svaret. Så hvem har lyst til at behandle andre mennesker dårligt og selv blive behandlet dårligt – onde mennesker. Hvem har lyst til at være ond og være partner med Satan – hvem vil have et dårligt liv og i efterlivet havne i helvedet?

I ved hvor jeg vil hen med dette. Hvorfor ikke følge Gud og hans vej – være god – have et godt liv og i efterlivet havne i paradis? Mennesker som er væk fra Gud vil have et sørgeligt og negativt liv. De som kun tror på videnskaben og ikke på efterlivet vil leve et tomt liv. De som lever et tomt og egoistisk liv, de vil skade en masse mennesker og i sidste ende skade sig selv. Åbn op for øjnene, slip sjælen løs og brug hjertet. Glem egoet. Se dig omkring, se på verdenssituationen. Se realiteten, glem medierne og politikkerne – de tjener kun ondskaben. Hvornår har man sidst set en tv-udsendelse som fortæller os om det gode? Videnskaben siger, at det man hyppigt ser og hører (dufter, smager og mærker) er det vi bygger os selv op med. Ondskaben kontrollerer altså os via vores 5 sanser. De fylder vores hjerne og krop med negativer, og når det er fyldt op, afreageres vores krop med mere ondskab. Dette bøder vi selv for, og vi får en straf som politikkerne sætter via ”lovens” vej. Medierne er et våben som ondskaben bruger, og systemet er bødlen som straffer os. Læg mærke til alt hvad vi ser og hører er negativt. Selv det mad vi indtager, er beskidt og fyldt med kemikalier og affaldsstoffer. Luften er forurenet og rådden, som vi går rundt og indtager. Vi mærker dagligt dårlige ting, folk slås og dræber hinanden. Vores 5 sanser bliver dagligt bombarderet med ondskab.

– Alt starter fra ens indre førend det bliver spredt ud til verden –

Ondskaben kan ikke tvinge os til at gøre ondt. Den har gennem mange tusinder år udviklet systemer og fundet ud af mennesket bedst bliver påvirket via de 5 sanser. På den måde kan ondskaben trænge ind i os og begynde sit arbejde indefra. Hvis vi ikke selv beskytter os og fylder os selv op med positiver, vil ondskaben styre os og dermed verden. I sidste ende er det os selv der afgør om vi vil lade os styre eller ej.

Fx ved at give en god komplement, vise et smil, give et kram, sprede en god duft og give en lækker kage, vil føles godt på vores 5 sanser, og dermed styrke vores indre – vores sjæl. Modsat egoisme er det godt at holde sammen, udvide sin viden, være i et godt selskab, komme væk fra kulden og mørket samt søge hen mod lyset og varmen. Dagen i dag lever alt for mange alene og ensomt. Alt for mange bliver knust og efterladt. Alt for mange opsøger ondskab og glemmer godhed. Hvad er meningen med dette? At vi skal ødelægge menneskeheden? Lever vi for at have det dårligt – er det meningen med livet? Hvorfor ikke søge efter sandheden, finde den og forstå meningen med livet, acceptere den og nyde livet på den oprigtige måde. Gøre verden til et bedre sted for alle.

Mange vælger den nemme løsning. Glem nemme løsninger, glem dovenskab. Disse ord er negative og tjener kun ondskaben. Kæmp mod ondskaben og mod egoet. For egoet er tæt knyttet til ondskaben. Vælg derfor de svære løsninger og søg mod ægte viden, dette vil udvikle visdom og vil oplyse ens vej. Det kræver hårdt arbejde og uden en kamp mod ondskaben, en kamp mod sit ego, vil der ikke være succes. Vi ved alle at godt er godt og ondt er ondt, hvorfor handler vi så ikke rigtigt? Lad ikke andre gøre dit arbejde, undersøg og indhent viden, find sandheden og gør det rigtige, for du ved aldrig hvad andre vil have dig til at gøre.

– Frygt ej sandheden, for frygt er uvidenhed og sandheden er løsningen –

Menneskeheden har alt for længe levet i frygt og i mørket, lev med lyset, for sandelig er lyset varme. Varm din sjæl og styrk din personlighed, styrk din viden og lev livet som du i virkeligheden ønsker at leve.

Selvom Det Osmanske Rige spredte lyset til størstedelen af Europa, blev der ikke taget imod det. Tværtimod fik folk et had og ønske om at udrydde Riget så snart muligheden var der. Allerede efter FSMHs død begynder Det Osmanske Rige at falde sammen. Riget som kom med lyset til mennesket bliver selv smittet med sygdomme, såsom korruption, grådighed og individuel magtkamp, hvilket bliver starten på Rigets undergang, og lyset begynder småt at gå ud. Sultanernes sultan FSMH, den 7. sultan blandt sultaner og hjertet af Det Osmanske Rige, delte navn med Profeten (SAW) og var den eneste sultan som fik opfyldt et af Profetens (SAW) vigtige budskaber om islam, blev forgiftet og efter hans død gik dette budskab tabt. Riget fortsatte som en stormagt uden lyset og uden lyset vil alt falme og dø. Det er præcis hvad der skete med Riget, og mørket spredte sig mod øst, til hele verden. Dette er ikke en tilfældighed, men blot en sandhed som er en del af Guds store plan. Når chancen er der igen, så grib om den og giv ikke slip, gør det rigtige og følg Guds vej – sandhedens vej – sandelig giver Gud en ny chance og du skal blot tage imod.

– Tiden er inde til at vågne – til at handle i sandhedens, lysets og Guds navn –

I dag året 2011 er 7 generationer siden FSMHs død, og dermed Profetens (SAW) budskabs forsvinden. I så mange år har verden levet i mørket og kaos. Nogen har bevist holdt dette budskab i skjul og dermed sandheden væk fra mennesket.

Vi lever i informationsalderen, men vi er mere forvirret end nogensinde og lever endnu længere væk fra lyset. Der vil komme endnu større udfordringer, udfordringer vi ikke kan løse på anden vis end at holde sammen og sprede lyset. Er tiden snart inde til at få sandheden frem – Profetens (SAW) budskab samt Guds lov og orden? Har mennesket brug for et nyt Osmanske Rige – Et rige som i Guds navn vil sprede lyset, sandheden, lov og orden? Et Rige som vil bestå af alle som ønsker at gøre verden til et bedre sted. Ikke via krig, men med viden. Alle som søger sandheden, brug da jeres sjæl og forstand. Følg hjertet og i vil finde den rette sti, stien som vil føre jer til lyset – til sandheden. Det er Guds vej og vejen til et bedre liv – et bedre liv i dette, samt i det hinsides liv.

Viden giver os forståelsen (for nuet) og islam giver os håbet (for fremtiden). Ved at slå disse sammen og fylde det i vores hjerne og hjerte, kommer vi et skridt tættere på fred og Paradiset.

Gud ved bedst.

– Alt hvad der bekæmper lyset er ondskaben selv –

”Allahumma sallee ‘ala Muhammadin wa ‘ala ‘alee Muhammadin, kamaa sallayta ‘alaa Ibrahima wa ‘alaa aalee Ibrahima, Innaka hameedum-majeed. Allahumma barik ‘ala Muhammadin wa ‘alaa ‘alee Muhammadin kamaa barakta ‘alaa Ibrahima wa ‘alaa aalee Ibrahima innaka hameedum-majeed.”

(Oh Allah. Send lovprisninger på Muhammad og på Muhammads familie, som Du sendte lovprisninger på Ibrahim og på Ibrahims familie; Du er i sandhed Den Prisværdige, Den Forherligede. Oh Allah. Send Velsignelser på Muhammad og på Muhammads familie, som Du sendte velsignelser på Ibrahim og på Ibrahims familie; Du er i sandhed Den Prisværdige, Den Forherligede.)

Denne artikel er skrevet med kun et formål og det er at sprede Allahs lov og orden. Insha’Allah.

Skrevet af M. Khan