Det ensomme menneske

I vores moderne tid har vi mennesker mange forskelligartede problemer sammenlignet med i gamle dage. I gamle dage tænkte de fattige mennesker mest på at dyrke jorden, hvordan afgrøden skulle sås og høstes og hvordan man skulle få den bedste afgrøde og dermed den bedste fortjeneste, var et problem blandt mange problemer, som man brugte meget tid på at få løst. Det at skulle gifte sønnerne og døtrene og bygge huset, sørge for fremtiden, indretningen i huset og andre dagligdags problemer blev der brugt meget tid og energi på at løse. Man have således ikke så meget andet og tænke på i gamle dage. I vores moderne tid er mønstret med tidsbrug og problemanseelse ændret drastisk. Her i Danmark ser vi øget tendens til stress både på arbejdsmarkedet og hjemme. Stress forårsager mange livsfarlige sygdomme. Vores meget energiske og dynamiske livsstil med fest og farver resulterer også i mange andre slags sygdomme, herunder HIV, nedsat leverfunktion m.m. Stress er et problem såvel som sygdomme. Men vi er også begyndt selv at “opfinde” nye problemer. Det at skulle have det morsomt og spændende hele tiden dvs. at have det godt ønskes af alle nu om dage, både rige som fattige mennesker i Danmark(selvom der reelt og statistisk ikke er ret mange fattige). Dette resulterer i at man arbejder meget mere, idet penge nu om dage er essentielt for alle goder i samfundet. Man arbejder meget for at bruge pengene på god mad(restauranter m.m. – da vi spiser meget ude), tøj, hus, bil, have, sommerhus, rejser, møblering, fester m.m. Samfundet er blevet meget materialistisk.

Selve definitionen af ordet og emnet “problem” er såvel ændret med samfundet og er nu blevet noget personligt, dvs. forskellige mennesker med forskellige slags behov og ønsker og mål i livet definerer selv, hvad der er et problem for dem. Det at man har for lidt penge, er et problem, idet alt nu om dage er afhængig af penge. Selvom man har en god husstandsindkomst, er man ulykkelig, hvis man mangler noget, som man inderligt ønsker. I takt med moderniseringen er der også sket drastiske ændringer i folks opfattelse af åndeligheden, herunder sjælen og dermed religionen – forholdet til Gud. De fleste mennesker her i Danmark har Gud i baghovedet, noget som de tænker på en gang imellem, hvis de da overhovedet tænker på det. Man er således gået mere over til ateismen og forladt den gamle danske religion kristendommen(generelt) her i Danmark. Dermed har man forladt den postdanske opfattelse og afvejning af krop og sjæl og således helt gået over til opfattelsen, at sjælen ikke findes, idet kroppen er den eneste sanselige. Dette har vakt problemer, ikke mindst det problem, at mange mennesker føler sig ensomme.

Ja, mange mennesker føler sig ensomme her i Danmark, og hvorfor gør de det? Hvad er der gør, at de føler sig ensomme, og hvad er det der gør, at selv indvandrere og andre der kommer fra udlandet på et eller andet tidspunkt får det samme problem med ensomhed, som herboende danskere har? Hvad er egentlig løsningen til dette, og hvilke alternativer findes der for at bekæmpe denne ensomhed og hvilke konsekvenser har det?

Danmark er et mørkt land, ikke kun mht. sollys og vejr(regn, slud, sne m.m.), men også hvis man generelt tager et dyk ned i folks indre. Tendensen i varme lande er anderledes, idet folk er mere venlige i de sydligere lande. Hvis man tager på strøget i København og hilser på en helt fremmed, vil det virke underligt over for den fremmede, men hvis man gør det samme i Spanien, er det helt naturligt at være åben og imødekommende og varm. Venlighed er en vigtig del af et persons indre positivisme. Indelukkede mennesker isolerer sig meget mere.

Foruden det ydre miljø, vejret og menneskene kan der også være andre årsager, der gør at en person føler sig ensom og forladt. Hvis familien ikke lige er der, familiesammenholdet, og man bor alene, kan det samme opstå. Der er generelt her i Danmark ikke tradition for, at man bor sammen med familien. Dette har påvirket indvandrere og flygtninge, der kommer fra samfund, der holder på familiesammenholdet og bor sammen nogle gange endda i store familier. Dette mønster ændrer sig for de fleste familier, hvor de unge og ældre begynder at bo alene. Familien er en vigtig del af ens lykkelige liv, idet det er familien, dem som man har blodrelation til, der er bedst i stand til og lyst til at tage sig af en person, som føler sig ensom eller har andre problemer. Familien virker derfor som en psykisk hjælp til den ensomme og får personen ud af den mørke tilstand af ensomhed. Venner og ens næreste, som man holder af har og burde have samme funktion.

Lægevidenskaben har løsningen i form af medicin og psykisk hjælp, dvs. professionelle folk, som hører på en og giver en gode råd ud fra det, som er ens problem. Ensomhed kan også opstå og opstår for det meste pga. at man bliver forladt af livspartneren men kan også opstå pga. forkert ernæring, for lidt eller intet motion, stofmisbrug o.a. For de mennesker, som kommer i den tilstand pga. at ens partner ikke er der mere, kan løsningen være, at de finder en ny og dermed bliver lykkelig igen. Men hvor lang tid skal dette fortsætte? Personen kan blive forladt igen eller faktisk selv vælge at gå fra en ny partner. Den onde cirkel kan forsætte og fortsætter for de fleste og for nogle hele livet faktisk. Det er grunden til, at mange danskere desværre stadig i deres ældre alder over 40 stadig leder efter den eneste ene eller en ny partner.

Måske er det bedre at finde løsningen i noget andet, en mere holdbar løsning. At få en indre ro, balance, at hvile i sig selv uafhængigt af folk udefra er en særdeles bedre løsning. Der findes mange alternative såvel som nutidige metoder og teknikker til at opnå indre ro helt fra ernæringsmæssige, sundhedsmæssige til sjælelige metoder og teknikker.

Troen på Gud, en Skaber og religionen har en udmærket løsning til dette problem. I Quranen beskriver Allah det således:

“For alle som vender sig mod Allah og Profeten(saw) vil være blandt dem som Gud vil give sin velsignelse til: Profeterne og dem, som aldrig går væk fra sandheden, og dem som i deres live bevidner sandheden, og de sandfærdige mennesker: de er et godt selskab” – (Surah Nisa 4:69)

Dette betyder, at betro sig til Allah og Hans Profeten(saw) og de rettroende mennesker, være i deres selskab, resulterer i, at man bliver velsignet af Allah. Velsignelse er noget positivt – ensomhed er generelt negativt. Ved at følge Allahs ordre og følge Profetens(saw) eksempel kan man opnå dette og komme væk fra ensomheden. Det er vigtigt at holde for øje, at ikke kun tilbedelse af Allah er essentiel i dette tilfælde, men også det at socialisere sig blandt mennesker, da det er en sunnah(noget Profeten(saw) gjorde), og præcis i dette er der visdom(hikmah).

Det at være alene, er således en egenskab, som er alene Allah har og kan tåle(Ya Ahado-Alene) Mennesket kan således ikke tolerere at være, idet mennesket er skabt som et social væsen. Da Profeten(saw) blev spurgt om, hvad den bedste måde at komme tæt på Allah er, svarede Profeten(saw):

(fortsættelse følger)….