Bøn

Bismillah IrRahman IrRahim

For at forstå hvorfor bøn skal udføres læs: Det sjælelige bad – Namaz(Salah, Salaat).

De fem daglige bønner består som følgende:

De 5 daglige bønner:
Fajr: 2 Sunnah og bagefter 2 Fard
Dhuhr: 4 Sunnah, derefter 4 Fard, 2 Sunnah og 2 Nawafil
Asr: 4 Sunnah og bagefter 4 Fard
Maghrib : 3 Fard, 2 Sunnah og 2 Nawafil
Isha: 4 Sunnah, derefter 4 Fard, 2 Sunnah, 2 Sunnah, 2 Nawafil, 3 Witr og 2 Nawafil

Farz er der obligatoriske bønner, der under ingen omstændighed bør misses.
Sunnah er disse bønner Profeten Muhammad SAW læste, som muslimere læser for at følge Profetens SAW eksempel, disse ses også som obligatoriske.
Nawafil er bøn som Profeten SAW har anbefalet man bør læse, og disse er frivillige.

Følgende skal vides:

I Farz læses en frivillig Surah og/eller en kort Ayat fra Quran efter man har læst Surah Fatiha i de 2 første Rakah.

I Sunnah skal der læses en frivillig Surah og/eller en kort Ayat fra Quran efter man har læst Surah Fatiha i hver Rakah.

I Nawafil skal der læses en frivillig Surah og/eller en kort Ayat fra Quran efter man har læst Surah Fatiha i hver Rakah.

– – –

Første skridt af udførelse af ens bøn er islamisk afvaskelse, wudu.

Forsikre dig at tøjet man iført¨er rent i den forstand at der ikke er blod, urin eller eskrementer på.

Lav Niyat/(dan dig en intension i dit hjerte), om at lave wudu.

Læs lavt: “Bismillah IrRahman IrRahim”.

 1. Start med at vaske Højre hånd 3 gange, læs Kalima for hver gang. Tag herefter venstre hånd.
 2. Skyl munden 3 gange, Læs Kalima for hver gang.
 3. Snif vand op i næsen 3 gange, Læs Kalima for hver gang.
 4. VaskAnsigtet 3 gange, læs Kalima for hver gang. (Hvis man har skæg og det er kort, så vask huden herunder).
 5. VaskHøjre arm op til og med albuen 3 gange, Læs Kalima for hver gang. Tag herefter Venstre arm op til og med albuen 3 gange, Læs Kalima for hver gang.
 6. Førvåde fingre igennem håret så 3/4 del af hovedet bliver berørt, 3 gange, læs Kalima for hver gang.
 7. Rubørene og med fingre samt tommelfingeren bag øret, 3 gange.
 8. Vaskhøjre fod op til anklerne 3 gange, Læs Kalima i dit hjerte for hver gang. Vask venstre fod op til anklerne 3 gange, Læs Kalima i dit hjerte for hver gang.

Følgende bryder ens wudu, så man er nødt til at udføre den på ny:

 1. Toiletbesøg af enhver art. (Også hvis en undslipper luft).
 2. Dyb søvn.
 3. Blødning af alle arter.

– – –

Efter wudu, skal kvinden tildækkes i henhold til de beskrevne regler herom. Se billeder herunder.

Et bedetæppe ligges med retningen mod Mekkah (Sydøst er retningen for Europa).

Stil dig ydmygt på tæppet.

Lav Niyat/(dan dig en intension i dit hjerte), om bønnen der skal udføres. (Eksempelvis: “Ya Allah, jeg laver niyat for at bede namaze/Salatul Fajr’s 2 Sunnah”). Det er ikke en Farz(obligatorisk) at sige noget bestemt når man laver niyat, da det er intensionen om at bede ens bøn der er gældende. Grunden til at man laver en Niyat er for at styrke ens fokus på bønnen.

Tag hænderne op til ørene og sig Takbir: “Allah Hu Akbir“.
(Mænd tager deres hænder lidt højere op end kvinder. Kvinder tager dem til skulderhøjde og mænd til øre).

Se billede herunder:

Armene lægges på tværs; mændene skal stå med armene på tværs i mavehøjden med højre arm over venstre arm, mens kvinderne skal placere hænderne tværs over brystet, efter Takbirmed højre arm, for kvinden er det hånden, oven på den venstre;

Se billede herunder:

Sig: “Subhaana kallaa humma wa bihamdika, Wa tabaara-kas-muka, wa ta aala jadduka, wa Laa ilaaha ghairuk.”

Herefter læses: “Auzu billahi minash-shaytan nir rajeem”.

Læs Tasmiah før alle Surah af Quranan.

Læs Tasmiah: Bismillah IrRahman IrRahim.
Herefter læses Surah Fatiha, Åbningen af Quranen:
Alhamdul lil-lahi rab-bil ‘alameen
Ar rahma nir-raheem
Maliki yawmid-deen
Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’een
Ihdinas siratal mustaqeem
Siratal Lazeena an’amta ‘alayhim
Ghai-ril maghdubi ‘alayhim
Walad dal-leen

.Ameen.

Efter Surah Fatiha – reciteres en kort Surah fra Quran eller evt. et vers. Bemærk, at surah der er reciteret i første rakah bør være længere end den man vil recitere i andet rakah og i korrekt orden fra Quran.
Herunder vælger vi Surah Wal-Asr, som er nem at lære for nybegyndere:
Start med Tasmiah: Bismillah IrRahman IrRahim.
Surah Wal-Asr:
WaalAAasri
Inna alinsana lafee khusrin
Illa allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati watawasaw bialhaqqi watawasaw bialssabri

Sig Takbir “Allah Hu Akbar

Herefter går man i Ruku, bøj dig med hænderne på knæene, med ca. 90 graders vinkel, se billede herunder:

Sig: “Subhaana Rabbi al Aw-dheem” 3 gange, mens du er i Ruku.

Mens du rejser dig fra Ruku, sig: Sami ‘allah hu liman hamida. Rab-bana lakal hamd”.

Se billede:

Sig Takbir “Allah Hu Akbar” mens du går ned i Sajda/Sajud.

Sajda er fuld underkastelse for Allah SWT, hvor man er i det tætteste perspektiv til Allah SWT. Man bøjer sig helt ned i fosterstilling med panden ned til jorden/bedetæppet.

Se billede Herunder:

Sig: “Sub-hana Rabbi yal a’la” 3 gange i sajda.

Sæt dig op og sig: Allah hum maghfirlee war-ham nee

Sig Takbir “Allah Hu Akbar” mens du går ned i Sajda/Sajud for anden gang.

Sig: “Sub-hana Rabbi yal a’la” 3 gange i sajda.

Herefter siges Takbir “Allah Hu Akbar” mens du går op og stiller til dig anden Rakah.

Herefter læses Surah Fatiha, Åbningen af Quranen:

Start med Tasmiah: Bismillah IrRahman IrRahim.

Surah Fatiha:
Alhamdul lil-lahi rab-bil ‘alameen
Ar rahma nir-raheem
Maliki yawmid-deen
Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’een
Ihdinas siratal mustaqeem
Siratal Lazeena an’amta ‘alayhim
Ghai-ril maghdubi ‘alayhim
Walad dal-leen.

Ameen.

Herefter vælges en anden Surah fra Quran, herunder vælger vi Surah Ikhlas, som er nem at lære for nybegyndere:

Start med Tasmiah: Bismillah IrRahman IrRahim.

Surah Ikhlas:

Qul huwal lahu ahad.
Allah hus-Samad.
Lam yalid walam yulad.
Walam yakul-lahu Kufuwan ahad.

Sig Takbir “Allah Hu Akbar”

Herefter går man i Ruku, se billede herunder:
Sig: “Subhaana Rabbi al Aw-dheem” 3 gange, mens du er i Ruku.

Mens du rejser dig fra Ruku, sig: Sami ‘allah hu liman hamida. Rab-bana lakal hamd”.

Sig Takbir “Allah Hu Akbar” mens du går ned i Sajda/Sajud.
Sajda er fuld underkastelse for Allah SWT, hvor man er i det tætteste perspektiv til Allah SWT. Man bøjer sig helt ned i fosterstilling med panden ned til jorden/bedetæppet.

Se billede Herunder:

Sig: “Sub-hana Rabbi yal a’la” 3 gange i sajda.

Sæt dig op og sig: “Allah hum maghfirlee war-ham nee”

Sig Takbir “Allah Hu Akbar” mens du går ned i Sajda/Sajud for anden gang.

Sig: “Sub-hana Rabbi yal a’la” 3 gange i sajda.

Herefter siges Takbir “Allah Hu Akbar” mens du tager hovedet op fra Sajda, men bliv siddende for at recitere Tashahud, Darud og nogle bønner for færdigbehandle bønnen med Salam.

Se billede herunder:

Sig Tashahud:

At-tahiy-yatu lil-lahi was sala-watu wat-tay yibatu
As-salamu ‘alayka ay-yuhan-nabiy-yu
wa rahma tullahi wa bara-katuhu
As-salamu ‘alayna wa’ala ‘ibadil-la his-sali-heen
Ash hadu al-la ilaha il-lal lahu
wa ash hadu an-na Muhammadan
‘ab-duhu wa rasuluh.

Hvis din namaz består af flere Rakah, skal du her rejse dig og starte ny Rakah igen med Tasmiah, Surah Fatiha og en Quran Surah, Rukuh, Sajda og herefter fortsættes som beskrevet i det følgende.

– – –

Sig Salat Alan-Nabi (Darud):

Allah humma sal-li ‘ala Muhammadin
wa ‘ala ali Muhammadin,
Kama sal-layta ‘ala Ibraheema
Wa’ala ali Ibraheema
innaka Hameedum Majeed
Allah humma barik ‘ala Muhammadin
wa ‘ala ali Muhammadin,
Kama barakta ‘ala Ibraheema
Wa ‘ala ali Ibraheema
innaka Hameedum Majeed.”

Sig:
Rab bij’alnee muqeemas salati wa min
zur-riy yatee rab-bana wata qab-bal du’a,
rab-ba nagh-firlee wali waliday-ya
wa lil mu-mineena yawma yaqumul hisab.

Sig herefter Salam.

Se billeder:

Se til din højre side først og sig: “As-salamu ‘alaykum wa rah-matul lah”.
Se til din venstre side og sig: “As-salamu ‘alaykum wa rah-matul lah”.
Når Salam er givet er din bøn færdig.
Herefter er det frivillig bøn på egen sprog.
Det kan anbefales at læse Ayatul-Kursi efter ens Farz:
‘Allahu laaa ‘ilaaha ‘illaa Huu. ‘Al-Hayyul-Qayyuum. Laa ta’-khuzuhuu sinatunw-wa laa nawm. Lahuu maa fissamaawaati wa ma fil-‘arz. Man-zallazii yashfa-‘u’indahuuu ‘illaa bi-‘iznih? Ya’-lamu maa bayna ‘aydiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhiituuna bi-shay-‘im-min ‘ilmihiii ‘illaa bimaa shaaa’. Wasi-‘a Kursiyyu-hus-Samaawaati wal-‘arz; wa laa ya-‘uuduhuu hifzu-humaa wa Huwal-‘Aliyyul-‘Aziim.
———————————
Herunder er givet nogle korte Surah fra Quranen som er i rigtig orden i forhold til at samle sin bøn, som er nemme at lære, InshaAllah.

103 – Asr

WaalAAasri
Inna alinsana lafee khusrin
Illa allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati watawasaw bialhaqqi watawasaw bialssabri

108 – Kauthar

Inna aAAtaynaka alkawthara
Fasalli lirabbika wainhar
Inna shaniaka huwa alabtaru

110 – Nasr

Itha jaa nasru Allahi waalfathu
Waraayta alnnasa yadkhuloona fee deeni Allahi afwajan
Fasabbih bihamdi rabbika waistaghfirhu innahu kana tawwaban

111 – Masad

Tabbat yada abee lahabin watabba
Ma aghna AAanhu maluhu wama kasaba
Sayasla naran thata lahabin
Waimraatuhu hammalata alhatabi
Fee jeediha hablun min masadin

112 – Ikhlas

Qul huwa Allahu ahadun
Allahu alssamadu
Lam yalid walam yooladu
Walam yakun lahu kufuwan ahadun

——————————

Dua-e-Qunoot:
“Allah humma inna nasta-eenoka wa nastaghfiruka wa nu’minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaikal khair, wa nashkuruka wala nakfuruka wa nakhla-oo wa natruku mai yafjuruka, Allah humma iyyaka na’budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas aaa wa nahfizu wa narju rahma taka wa nakhshaa azaabaka inna azaabaka bil kuffari mulhikun”

———————————

I. Oversættelse af Sura al-Hamd

Bismillahir Rahmanir Rahim

(Jeg starter med Allahs navn – i Hvem alle Fortrin er kombineret og Som er fri for alle fejl. “Mest Nådesfulde – hvis velsignelser er omfattende og ubegrænset. Mest Barmhjertige – hvis velsignelser er iboende og evige).

Alhamdu lillahi Rabbil ‘alamin

(Al lovprisning er til Allah, opretholderen af oprettelsen).

Arrahmanir Rahim

(Den Barmhjertige, den Nådige).

Maliki yaw middin

(Herre af dommedagen).

Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in

(Du alene tilbeder vi, og Dig alene beder vi om hjælp).

Ihdinas siratal mustaqim

(Led os på rette vej).

Siratal lazina an’amta ‘alayhim

(Vejen til dem, som du har begunstiget – profeterne og deres efterfølgere).

Ghayril maghzubi ‘alayhim walazzallin.

(Ikke af dem, der har påtaget sig Din vrede, heller ikke af dem, der er faret vild).

II. Oversættelse af Sura al-Ikhlas

Bismillahir Rahmanir Rahim

(Jeg starter med Allahs navn – i Hvem alle Fortrin er kombineret og Som er fri for alle fejl. “Mest Nådesfulde” – hvis velsignelser er omfattende og ubegrænset. ”Mest Barmhjertige” – hvis velsignelser er iboende og evige).

Qul huwallahu Ahad

(O Profet!) Sig: Allah er Én – det evige Væsen).

Allahus Samad

(Allah er Ham, der er uafhængig af alle væsner).

Lam yalid walam yulad

(Han avlede ingen, ej heller blev Han avlet).

Walam yakullahu kufuwan Ahad.

(Og ingen skabelse er lig med Ham).

III. Oversættelse af Zikr udført under Ruku og Sajdah, og af dem, der er Mustahab

Subhana Rabbi Yal ‘Azimi wa bihamdhi

(Ære være min Høje Opretholder og jeg priser Ham)

Subhana Rabbi Yal A’la wa bihamdih

(Ære være min store Opretholder, Højeste, og jeg roser Ham)

Sami ‘Allahu Liman hamidah

(Allah hører og accepterer ros af en, der roser)

Astaghfirullaha Rabbi wa atubu ilayh

(Jeg søger tilgivelse fra Allah, Som er min Opretholder, og jeg henvender mig til Ham).

Bi haw lillahi wa quwwatihi aqumu wa aqu’d

(Jeg står og sidder med hjælp og styrken af Allah).

IV. Oversættelse af Qunut

La ilaha illallahul Halimul Karim

(Der er intet værd at tilbede end Allah Som er overbærende og generøs).

La ilaha illallahul ‘Aliyyul’ Azim

(Der er intet værd at tilbede end Allah Som er Eminent og Mægtig).

Subhanallahi Rabbinere samawatis sab ‘wa Rabbil arazinas sab’

(Ære være Allah, Som er opretholderen af de syv himle og af de syv verdener).

Wama fi hinna wama bayna hunna, wa Rabbil ‘arshil’ Azim

(Og Som er den Opretholderen af alle de ting, i dem, og mellem dem, og Som er Herren af de store ‘Arsh (Guddommelige Magt/Divine Power).

Wal hamdu lillahi Rabbil Aalamin

(Og al ros for Allah, Opretholderen af alle verdener).

V. Oversættelse af Tasbihat Arba’ah

Subhanallahi Wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar.

(Ære være Allah, og al ros er for Ham, og der er ingen værd at tilbede andre end Allah, og Han er større end enhver beskrivelse).

VI. Oversættelse af Tashahhud og Salam

Al Hamdu lillah, Ash hadu en la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah

(Al lovprisning tilkommer Allah, og jeg bevidner, at der er intet værd at tilbede, undtagen den almægtige Allah, som er den Ene, og har ingen partner).

Wa Ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuluh

(Og jeg bevidner at Muhammad er Hans tjener og sendebud).

Alla Humma Salli ‘ala Muhammadin wa Ali Muhammad.

(O Allah! Send dine velsignelser på Muhammad og hans afkom).

Wa taqqabal shafa’atahu warfa ‘darajatahu

(Og acceptere hans forbøn, og hæv hans rang).

Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh

(O Profet! Allahs fred og velsignelser og nåde være med dig!).

Assalamu ‘alayna wa’ ala ‘ibadil lahis salihin

(Allahs fred være med os, dem, der tilbyder bøn – og på alle fromme tjenere af Allah).

Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

(Allahs fred og velsignelser og nåde være på dig troende!)

Det er Mustahab efter at have udført sine bønner, at engagere sig i at recitere Duas, og læsning fra Koranen. Det er bedst, før man forlader sin plads, og før ens Wudhu, eller Ghusl eller tayammum bliver ugyldig, bør fremsiges Duas stående/siddende mod Qibla.

Det er ikke nødvendigt, at Duas bliver reciteret på arabisk, men det er bedre at fremsige de bønner, som er blevet anbefalet i Dua bøgerne/Hadith. Den tasbih af Hazrat Fatima-Tuz-Zahra (fred være med hende) er en af de handlinger, som er blevet fremhævet. Denne tasbih bør reciteres i følgende rækkefølge:

Allahu Akbar – 34 gange

Alhamdulillah – 33 gange

Subhanallah – 33 gange

Subhanallah kan blive reciteret tidligere end alhamdulillah, men det er bedre at fastholde den nævnte rækkefølge.

Det er Mustahab efter bøn at en person udfører en Sajdah af Tak, og det vil være tilstrækkeligt, hvis man ligger sin pande på jorden med denne hensigt. Men det er bedre, at skulle sige Shukran lillah eller Al’afv 100 gange, eller tre gange, eller endda en gang.

Det er også Mustahab, at når en person er velsignet med Allahs velsignelser, eller når ens modgang, er afværget, bør han gå i Sajdah for Shukr, som taksigelse.

Det er Mustahab at recitere Salawat når vores hellige Hellige Profet’s (SAW) navn er nævnt.