Almene Rettigheder

ANDRE MENNESKERS RETTIGHEDER

“Oh I troende! Forbrug ikke hinandens velstand på syndige måder (såsom tyveri, pengeafpresning, bestikkelse, åger og hasard), på nær handel efter gensidig aftale som er en adskilt (vej)”. (An-Nisa, 4:29)

Andre menneskers rettigheder drejer sig især om forbrydelser mod religionen, liv, personlig ejendom, ærbarhed samt sindets og legemets sundhed, som fem faktorer i Islam sikrer. Drive åger på andre menneskers ejendele eller at forsøge på at dræbe andre mennesker, kaste trolddom, udøve psykisk pres eller begrænse andre menneskers religionsfrihed kan alle betragtes som krænkelser i denne henseende. En af de mest almindelige former for krænkelse af andres ret er bagvaskelse eller at sprede fejlagtig information om en eller anden. Profeten Muhammad rådede stærkt muslimerne til at undgå sådanne krænkelser af andre menneskers rettigheder og bede om tilgivelse fra vedkommende, i tilfælde af sådan en krænkelse.

Islamiske lærde understreger at Gud ikke tilgiver krænkelser af andre mennesker rettigheder, og det er ikke nok at angre sådanne krænkelser, da den eneste tilgivelse for sådanne overtrædelser kun kan gives af offeret for krænkelsen. Følgende hadith fra Profeten sammenfatter perfekt den betydning, Islam knytter til ukrænkeligheden af andre menneskers rettigheder.:

“I mit samfund er fallenten den, som dukker op på Dagen for Genopstandelse med masser af bønner, faster og velgørenhed; men han har misbrugt nogen, bagvasket en anden, fortæret en andens velstand (ulovligt), udgydt en andens blod og slået endnu en anden, så Gud vil tag belønningerne for hans gode gerninger og give dem til dem, der var hans ofre; hvis alle hans gode gerninger var opbrugt inden han fik betalt det skyldige, tages synderne (fra ofrene) og pålægges ham og som følge heraf bliver han kastet i ildsøen”.

Islam påbyder muslimer at opretholde andre menneskers rettigheder, selvom de kan virke ubetydelige og det bliver godt forklaret i næste vers: “Og således, enhver, der gør et atoms vægt af godt, vil se det; og enhver, der gør et atoms vægt af ondt, vil se det”. (Az-Zalzala, 99:7-8)