Allahs 99 navne

Allahs 99 Navne(subhanAllah, Alhamdulillah, Allahuakbar)

Udarbejdet 2011/2012 til Masjid al Noor, Gadehavegård, Høje-Taastrup.

Oversættelses- og revisionsteam: Abed Elkarim, Labeb Rahta, Metehan Celik, Murat Kayhan, Adem Demir, Balal Jabbar, Cashif Iqbal samt Zeshaan(Zeshaun/grafiker).

# Arabisk Translitteration Dansk Henvisning i Koranen
1 الرحمن Ar-Rahmān Den Nådige Brugt hyppigt i Sura 55.
2 الرحيم Ar-Rahim Den Barmhjertige Begyndelsen af hvert kapitel undtagen ét.
3 الملك Al-Malik Kongen 59:23, 20:114
4 القدوس Al-Quddus Den Rene 59:23, 62:1
5 السلام As-Salām Freden 59:23
6 المؤمن Al-Mu’min Den Perfekte 59:23
7 المهيمن Al-Muhaymin Den Kontrollerende 59:23
8 العزيز Al-Aziz Den Ædle 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23
9 الجبار Al-Jabbar Den Hårde 59:23
10 المتكبر Al-Mutakabbir Den Arrogante 59:23
11 الخالق Al-Khāliq Skaberen 6:102, 13:16, 39:62, 40:62, 59:24
12 البارئ Al-Bāri’ Plejeren 59:24
13 المصور Al-Musawwir Formeren 59:24
14 الغفار Al-Ghaffār Tilgiveren 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10
15 القهار Al-Qahhār Den Straffende 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16
16 الوهاب Al-Wahhāb Grænseløst Givende 3:8, 38:9, 38:35
17 الرزاق Ar-Razzāq Brødføderen 51:58
18 الفتاح Al-Fattāh Åbneren 34:26
19 العليم Al-‘Alīm Den Altvidende 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40
20 القابض Al-Qābid Den Påholdende 2:245
21 الباسط Al-Bāsit Udvideren 2:245
22 الخافض Al-Khāfid Nedbøjeren 95:5
23 الرافع Ar-Rāfi’ Ophøjeren 58:11, 6:83
24 المعز Al-Mu’izz Æresgiveren 3:26
25 المذل Al-Mu’dhell Nedværdigeren 3:26
26 السميع As-Samī Den Althørende 2:127, 2:256, 8:17, 49:1
27 البصير Al-Basīr Den Altseende 4:58, 17:1, 42:11, 42:27
28 الحكم Al-Hakam Dommeren 22:69
29 العدل Al-`Adl Den Retfærdige 6:115
30 اللطيف Al-Latīf Behageren 6:103, 22:63, 31:16, 33:34
31 الخبير Al-Khabīr Indsigtshaveren 6:18, 17:30, 49:13, 59:18
32 الحليم Al-Halīm Den Specielt Blide 2:235, 17:44, 22:59, 35:41
33 العظيم Al-‘Azīm Den Mægtige 2:255, 42:4, 56:96
34 الغفور Al-Ghafūr Alt Tilgivende 2:173, 8:69, 16:110, 41:32
35 الشكور Ash-Shakūr Belønneren 35:30, 35:34, 42:23, 64:17
36 العلي Al-‘Aliyy Den Højeste 4:34, 31:30, 42:4, 42:51
37 الكبير Al-Kabīr Den Største 13:9, 22:62, 31:30
38 الحفيظ Al-Hafīz Beskytteren 11:57, 34:21, 42:6
39 المقيت Al-Muqīt Opretholderen 4:85
40 الحسيب Al-Hasīb Afsluttende Dommer 4:6, 4:86, 33:39
41 الجليل Al-Jalīl Den Store Majestæt 55:27, 39:14, 7:143
42 الكريم Al-Karīm Den Gavmilde 27:40, 82:6
43 الرقيب Ar-Raqīb Overvågeren 4:1, 5:117
44 المجيب Al-Mujīb Besvareren 11:61
45 الواسع Al-Wāsi’ Den Altomfattende 2:268, 3:73, 5:54
46 الحكيم Al-Hakīm Den Vise 31:27, 46:2, 57:1, 66:2
47 الودود Al-Wadūd Den Elskende 11:90, 85:14
48 المجيد Al-Majīd Den Ærværdige 11:73
49 الباعث Al-Bā’ith Genopliveren 22:7
50 الشهيد Ash-Shahīd Bevidneren 4:166, 22:17, 41:53, 48:28
51 الحق Al-Haqq Den Sandfærdige 6:62, 22:6, 23:116, 24:25
52 الوكيل Al-Wakīl Hjælperen 3:173, 4:171, 28:28, 73:9
53 القوى Al-Qawwiyy Den Stærke 22:40, 22:74, 42:19, 57:25
54 المتين Al-Matīn Den Faste 51:58
55 الولى Al-Waliyy Den Beskyttende Ven 4:45, 7:196, 42:28, 45:19
56 الحميد Al-Hamīd Den Prisværdige 14:8, 31:12, 31:26, 41:42
57 المحصى Al-Muhsi Optælleren 72:28, 78:29, 82:10-12
58 المبدئ Al-Mubdi’ Oprinderen 10:34, 27:64, 29:19, 85:13
59 المعيد Al-Mu’īd Gendanneren 10:34, 27:64, 29:19, 85:13
60 المحيى Al-Muhyi Livsgiveren 7:158, 15:23, 30:50, 57:2
61 المميت Al-Mumīt Dødsgiveren 3:156, 7:158, 15:23, 57:2
62 الحي Al-Hayy Den Altid Levende 2:255, 3:2, 25:58, 40:65
63 القيوم Al-Qayyūm Den Evigt Værende 2:255, 3:2, 20:111
64 الواجد Al-Wājid Finderen 38:44
65 الماجد Al-Mājid Den Noble 85:15, 11:73,
66 الواحد Al-Wāhid Den Eneste Ene 2:163, 5:73, 9:31, 18:110
67 الاحد Al-‘Ahad Alene 112:1
68 الصمد As-Samad Den Uafhængige 112:2
69 القادر Al-Qādir Den Almægtige 6:65, 36:81, 46:33, 75:40
70 المقتدر Al-Muqtadir Den Mest Kraftfulde 18:45, 54:42, 54:55
71 المقدم Al-Muqaddim Frembringeren 16:61, 17:34,
72 المؤخر Al-Mu’akhkhir Tilbageholderen 71:4
73 الأول Al-‘Awwal Den Første 57:3
74 الأخر Al-‘Akhir Den Sidste 57:3
75 الظاهر Az-Zāhir Den Synlige 57:3
76 الباطن Al-Bātin Den Skjulte 57:3
77 الوالي Al-Wāli Rådgiveren 13:11, 22:7
78 المتعالي Al-Mutā’ali Den Ophøjede 13:9
79 البر Al-Barr Den Gode 52:28
80 التواب At-Tawwāb Benåderen 2:128, 4:64, 49:12, 110:3
81 المنتقم Al-Muntaqim Hævneren 32:22, 43:41, 44:16
82 العفو Al-Afuww Tilgiveren 4:99, 4:149, 22:60
83 الرؤوف Ar-Ra’ūf Dybt Medfølende 3:30, 9:117, 57:9, 59:10
84 مالك الملك Mālik-ul-Mulk Kongernes Konge 3:26
85 ذو الجلال والإكرام Dhū-l-Jalāli
wa-l-‘ikrām
Den Majestætisk Generøse 55:27, 55:78
86 المقسط Al-Muqsiţ Ret-udøveren 7:29, 3:18
87 الجامع Al-Jāmi Den Samlende 3:9
88 الغني Al-Ghaniyy Den Alt-Havende 3:97, 39:7, 47:38, 57:24
89 المغني Al-Mughni Berigeren 9:28
90 المانع Al-Māni’ Forhindreren 67:21
91 الضار Ad-Dārr Den Skadende 6:17
92 النافع An-Nāfi Gavngiveren 30:37
93 النور An-Nūr Lyset 24:35
94 الهادي Al-Hādi Vejlederen 22:54
95 البديع Al-Badī Den Usammenlignelige 2:117, 6:101
96 الباقي Al-Bāqi Den Tilbageværende 55:27
97 الوارث Al-Wārith Arvtageren 15:23
98 الرشيد Ar-Rashīd Den Retledende 2:256
99 الصبور As-Sabur Den Tålmodige 2:153, 3:200, 103:3

Klik på følgende link for Allahs 99 navne(vektor-grafik), som er den hidtid mest komplette og bedste gennemarbejdede oversættelse:

Allahs 99 navne med dansk oversættelse (pdf)